HISTORIE ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA

Zemědělské družstvo Hodonice bylo založeno v roce 1947 jako strojní družstvo.

Z tohoto strojního družstva vzniklo v roce 1950 Jednotné zemědělské družstvo, jako družstvo soukromě hospodařících zemědělců. V roce 1962 došlo ke sloučení s JZD Krhovice a roce 1975 JZD Tasovice.  Sloučené JZD „Přátelství“ se sídlem v Hodonicích obhospodařovalo 2466 ha zemědělské  půdy –  většinou pod závlahou, z toho 2209 ha orné půdy a mělo 680 pracovníků. Výroba družstva byla zaměřena na rostlinnou produkci (polní plodiny – obiloviny, pícniny, cukrovka, zelenina, vinice, ovocné sady), živočišnou výrobu (chov skotu, chov prasat, chov drůbeže) a přidružené výroby (stavební činnost, autodoprava a mechanizace, opravárenství, těžba písku, výroba vína, výroba obuvi atd.). V roce 1990 se družstvo sloučilo se společným zemědělským podnikem Agrofrukt Znojmo a převzalo jeho majetek, který byl tvořen především skleníkovým areálem v Hostimi na ploše 2ha a objektem Chladírny ovoce a zeleniny v Hodonicích.

V roce 1992 došlo na základě zákona č. 42/1992 Sb. k transformaci družstva a rozdělení jeho veškerého majetku dle stanovených pravidel mezi oprávněné osoby. Část zemědělské a orné půdy byla vydána zájemcům o soukromé hospodaření  (cca 610 ha), na zbývající plochy byly uzavřeny nájemní smlouvy. Na této pronajaté půdě dnes hospodaří přetransformované Zemědělské družstvo Hodonice.

V novém družstvu došlo postupně k ukončení výroby polní zeleniny včetně skleníkových rajčat, jablek, zrušení chovu skotu a prasat.
Nové investice v transformovaném družstvu byly zaměřeny především do nákupu nových modernějších strojů pro polní výrobu (traktory, secí stroje, stroje pro přípravu půdy, postřikovače) a rekonstrukce technologie skladování a výroby vína.

Nenašli jste zde, to co hledáte? Máte otázky?

Kontaktujte nás, ozveme se vám!

Přesunout se na začátek