Vyhledávání na webu:

Aktuálně počasí:

Předpověď počasí

Dotace EU

Aktuálně - informace

Pozvánka na členskou schůzi

 
I. Doba a místo zahájení členské schůze: dne 18. dubna 2019 v 9.00 hod. 
- Slunečný penzion Tasovice
Presence bude zahájena v 8.30 hod.
 
II. Program členské schůze:
1.  Zahájení - kontrola usnášeníschopnosti
2.  Volba řídících orgánů schůze, schválení programu
3.  Výroční zpráva o činnosti družstva, představenstva za rok 2018
4.  Zpráva o ekonomické situaci družstva, návrh účetní závěrky za rok 2018
5.  Schválení řádné účetní závěrky včetně výroční zprávy a přednesení výroku auditora
6.  Rozhodování o rozdělení zisku 
7.  Diskuse
8.  Usnesení
9.  Závěr
 
S účetní závěrkou za r. 2018, výroční zprávou, výrokem auditora a návrhem na rozdělení zisku je možné se seznámit v sídle družstva každý pracovní den od 7.00 hod. do 15.00 hod.
 
Pozvánka schválena představenstvem družstva dne 27.3.2019

ing. František Houšť
předseda představenstva
 
 

Dokumenty ke stažení:

Pozvánka na členskou schůzi 2019 (formát PDF) - přidáno 3. 4. 2019

Ceník obilí, sklad Vertex od 1. září 2016 (formát PDF) - přidáno 1. 9. 2016

Provozní doba - prodej obilí, sklad Vertex leden - červen 2019 (formát PDF) - přidáno 3. 12. 2018